ICON RE OY on osa Icon Capital  Group -konsernia, joka on toiminut Puolassa ja EU:ssa jo yli 15 vuotta.

Icon Group on ammattitaitoinen sijoittaja, jolla on vahva pääoma. Yrityksellämme on laaja kokemus kaikista investointiprosessin osa-alueista: projektin hankinnasta, rakentamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä markkinoinnista kaupallistamiseen ja kiinteistöomaisuuden hallinnointiin.

Filosofiamme on uusien tuotteiden tuottaminen kehittämällä olemassa olevia laadukkaita kiinteistöjä, kuitenkin samalla säilyttämällä niiden nykyinen ainutlaatuinen luonne ja sijainti.

Projekteissamme jalostamme sekä tontteja että rakennuksia. Salkkumme sisältää kiinteistöjä, jotka erottuvat esimerkillisesti kohteiden jalostamisen saralla.

Rakentamisessa noudatamme BREEAM:n (ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä) tiukkoja standardeja. BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota mm. johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen.

ICON REAL ESTATE:in toteuttamissa hankkeissa on käytetty innovatiivisia uusia ratkaisuja, jotka takaavat laadukkaan elintason. Lisäksi kokeneet ja innostuneet arkkitehtimme ja suunnittelijamme kiinnittävät huomiota yksityiskohtiin luoden ajattoman lopputuloksen.

 

Suojellaksemme imagoamme Suomessa, haluamme painottaa, että Icon RE Oy ei ole osa samaa organisaatiota Icon Corporationin, Icon Foundin tai niiden tytäryhtiöiden kanssa. Icon RE Oy:llä ei ole minkäänlaisia yhteyksiä kyseisiin yrityksiin, mukaan lukien pääoma- ja henkilöstöyhteydet sekä juridiset että muut yhteydet.

Brändien Icon Real Estate ja Icon RE alla toimiva yhtiö on toiminut Puolassa ja Euroopassa melkein 15 vuotta. Yhtenevä nimi suomalaisten yhtiöiden Icon Corporation, Icon Found ja niiden tytäryhtiöiden kanssa on sattumaa.